Regulamin Nauczyciela Dyżurnego...

Lis 12, 2013 by

Na podstawie ustawy z dn.26.01.1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. 1997/56 poz.357 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn. 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. 1996/67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) ustala się następujący regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. read...

read more

Regulamin Dyżurnego Klasowego

Lis 12, 2013 by

Do obowiązków dyżurnego klasowego należą: – dbałość o ogólny ład i porządek w klasie – wycieranie tablicy – zmoczenie gąbki do ścierania tablicy read...

read more

Regulamin Dyżurnego Szkolnego

Lis 12, 2013 by

  Dyżurny powinien spełniać następujące kryteria: takt i kultura zachowania zdyscyplinowanie odpowiedzialność – Dyżurny powinien znać swoje obowiązki zawarte w regulaminie. – Dyżury pełnione są przez  uczniów poszczególnych klas szóstych,  wg. harmonogramu ustalonego przez wychowawców  klas. read...

read more