Boiska Orlik 2012

Kompleks sportowy „Orlik 2012”

Kompleks  sportowych „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1  im. Stanisława Jachowicza  w Ostrołęce obejmuje:  boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne ( piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka), 3 torową bieżnie 60 metrową oraz skocznię do skoku w dal.

 

Image00011

Inwestycja współfinansowana w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” ze środków budżetu państwa, budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i budżetu miasta Ostrołęki.

 

Z kompleksu sportowego „ Orlik 2012” w godzinach od 8:00 – 16:00 korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce w ramach zajęć wychowania fizycznego. W godzinach od 16:00 do 22:00 boisko jest otwarte dla wszystkich chętnych. Odpowiedzialni za wejścia na boiska oraz grafik zajęć na kompleksie, są animatorzy sportu – dane dostępne w sekretariacie SP1.

Z uwagi na dużą ilość chętnych prowadzone są zapisy na określone godziny. Wstęp na boisko jest bezpłatny.

Image00010

Regulamin korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce

1.      Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.

2.      Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Urząd Miasta Ostrołęki.

3.      Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.

4.      Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.

5.      Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

6.      Boiska są czynne codziennie od godz. 8:00 do godz. 22:00.

7.      Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

8.      Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

9.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a)      używania butów piłkarskich na wysokich podeszwach i metalowych korków oraz kolców;

b)      wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem np.: rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.,

c)       niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d)      wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe,

e)      palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

f)       zaśmiecania,

g)      przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h)      zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i)        wprowadzania zwierząt,

j)        korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,

k)      przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.

10.   Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem sportu.

11.   Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

12.   Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujące się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

13.   W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.

14.   Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych.

15.   Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych należy zgłaszać do administratora obiektu.