Szkolne Koło Wolontariatu

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

w roku szkolnym 2022/2023

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 3. Koło wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia

Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.

 1. Zapoznawanie z ideą wolontariatu

 2. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.

 3. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.

 4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.

 5. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.

 6. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.

 7. Nauka samorządności.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

 3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

 4. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Struktura klubu wolontariusza

 1. Na czele klubu wolontariusza stoją opiekunowie koła wolontariatu (p. Magda Wasyk, E. Bałdyga, M. Zapusty-Kobel)

 2. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują daną klasę.

ZADANIA

TERMIN

REALIZACJI

UWAGI

 • Akcja rekrutacyjna w szkole. Tydzień promujący idee wolontariatu w szkole, podczas przerw.

 • Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu.

 • Zorganizowanie konkursu na nazwę i logo koła.

 • Planujemy całoroczną pracę Klubu. Wspólne przyjęcie planu działania. Wybory liderów.

 • Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego- warsztaty prowadzone przez wolontariuszy.

 • Współpraca z FUNDACJĄ NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH POMÓŻ I TY- sprzedaż kalendarzyków.

 • Aktywne przerwy w klasach I-III

WRZESIEŃ

Odpowiedzialni: M. Wasyk,

 • Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu i zapalenie zniczy.

 • Włączenie się do ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

Góra grosza”

 • 4 PAŹDZIERNIKA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZWIERZĄT, 25 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ KUNDELKA, DZIEŃ USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT . Zbieranie suchej karmy dla zwierząt znajdujących się w schronisku

 • ,,Bieg na sześć łap”- wizyta wolontariuszy w schronisku

 • Wolontariusz niesie pomocną dłoń – działania w świetlicy szkolnej.

 • Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy- gazetka, kampania informacyjna

PAŹDZIERNIK

Odpowiedzialni:

E. Bałdyga,

M. Wasyk,

 • Wizyty w świetlicy w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

 • Nawiązanie współpracy ze STOWARZYSZENIEM DAJMY RAZEM SZANSĘ

 • Dzień Anioła Stróża- tajemniczy przyjaciel

 • Wolontariusz niesie pomocną dłoń – działania w świetlicy szkolnej.

LISTOPAD

M. Wasyk

E. Bałdyga,

 • Szlachetna paczka”

 • Wspólne robienie ozdób choinkowych z dziećmi z niepełnosprawnością.

 • Świąteczna zbiórka słodyczy- sprzedaż pierników.

 • Szkolne obchody Dnia Dobrych Uczynków 6 grudnia przeprowadzenie akcji ,,Podziel się czymś słodkim kolego”.

 • Wolontariusz niesie pomocną dłoń – działania w świetlicy szkolnej.

GRUDZIEŃ

M. Wasyk

E. Bałdyga,

 • Zabawy integracyjne z niepełnosprawnymi dziećmi z ,,Kolorowej szkoły”

 • Warsztaty języka migowego w świetlicy szkolnej.

 • Dzień składanki i łamigłówki

 • Wolontariusz niesie pomocną dłoń – działania w świetlicy szkolnej.

STYCZEŃ

Współpraca ,,Kolorową szkołą”

M. Wasyk

E. Bałdyga,

 • Robienie kartek Wielkanocnych z dziećmi na świetlicy szkolnej.

 • Udział w akcji „Marzycielska poczta”

 • Słodka przerwa

 • Światowy Dzień Zespołu Downa

 • Wolontariusz niesie pomocną dłoń – działania w świetlicy szkolnej.

LUTY/

MARZEC

Odpowiedzialni:

M. Wasyk

E. Bałdyga,

 • Wielkanocna zbiórka żywności dla DOMU SAMOTNEJ MATKI.

 • Wizyta w Kolorowej Szkole

 • Udział w biegu,, Cross szalonego Kurpsia” w ramach promocji zdrowia.

 • Fitnes na przerwie

 • Wolontariusz niesie pomocną dłoń – działania w świetlicy szkolnej.

KWIECIEŃ/

MAJ

Odpowiedzialni:

M. Wasyk

E. Bałdyga,

 • Udział w akcji,, Pomoc mierzona kilometrami”

 • Podsumowanie efektów całorocznej działalności – sprawozdanie.

CZERWIEC

Odpowiedzialni:

M. Wasyk,

E. Bałdyga