Dyrekcja

Dyrektor Szkoły:mgr Zbigniew Milewski
Wicedyrektor Szkołymgr Małgorzata Barcikowska
Wicedyrektor Szkołymgr Marzanna Nosek