Dokumenty Szkoły

budynek-2

Statut Szkoły

pobieranieDokument zawiera Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Koncepcja Pracy Szkoły

pobieranieDokument zawiera koncepcję pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Program Działań Wychowawczo Profilaktycznych na lata 2017-2025

pobieranieDokument zawiera Program Działań Wychowawczo Profilaktycznych na lata 2017-2025 w Szkole Podstawowej Nr 1  im. St. Jachowicza w Ostrołęce.Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

pobieranieDokument zawiera Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej Nr 1  im. St. Jachowicza w Ostrołęce.Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Edukacja wczesnoszkolna

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania edukacji wczesnoszkolnej klas I – III w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Język polski

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Język angielski

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Język niemiecki

pobieranieDokument zawiera przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Matematyka

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z matematyki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Plastyka

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Zajęcia komputerowe, Informatyka

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych klas I – III w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce.Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

.

 

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych klas IV – VI w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Przyroda

pobieranieDokument zawiera przedmiotowy system oceniania z przyrody klas IV w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce.Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

.

 

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z przyrody klasy V w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać. . pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z przyrody klasy VI w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Biologia

pobieranieDokument zawiera przedmiotowy system oceniania z Biologi klasa 7 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Geografia

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z Geografii klasa 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z Geografii klasa 6 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

pobieranie Dokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z Geografii klasa 7 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z Geografii klasa 8 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Chemia

pobieranieDokument zawiera przedmiotowy system oceniania z Chemii w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Fizyka

pobieranieDokument zawiera przedmiotowy system oceniania z Fizyki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

. . pobieranieDokument zawiera wymagania z Fizyki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Religia

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Muzyka

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z muzyki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Historia

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z historii w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Technika

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z techniki klas IV – VI w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania - W - F

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego klas IV – VI w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Edukacja dla Bezpieczeństwa

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa klasa VIII w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.