Program Insta.Ling

InstaLink

Uczniowie naszej ,,Jedynki” biorą udział w programie InstaLing.pl. Aplikacja Insta.Ling powstała jako odpowiedź na potrzebę efektywnej i bezwysiłkowej nauki słówek oraz ortografii polskiej. Jej podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku- bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy.

Przyswajanie słownictwa jest podstawowym elementem nauki każdego języka obcego, a ortografia języka polskiego. Dla wielu uczniów są to najtrudniejsze elementy nauki, najżmudniejsze i wymagające najwięcej czasu.

Insta.Ling jest aplikacją do szybkiej nauki słówek, dostarczającą nauczycielom oraz rodzicom szczegółowych raportów na temat systematyczności pracy i postępów uczniów. Insta.Ling pomaga podnieść skuteczność nauczania języka oraz udostępnia narzędzia do oceny wyników.

Link do strony :

https://instaling.pl/

 

 

Grażyna Czapula

Katarzyna Kozłowska

Żaneta Jankowska-Owczarska