Chór Szkolny

Image00084

Chórem działającym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce opiekuje się od 1991 roku nauczycielka muzyki – Marzena Daniszewska. Zajęcia te są jedną z form pracy pozalekcyjnej i nieobowiązkowej. Cieszą się od wielu lat ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, grupa nigdy nie liczyła mniej niż 50 -60 osób.

Na spotkania odbywające się dwa razy w tygodniu najchętniej przychodzą dziewczynki, chociaż w historii Chóru zapisało się też kilkunastu chłopców. Każdego roku zmienia się skład Chóru – wraz z ukończeniem SP1 odchodzą absolwenci, a przychodzą uczniowie klas czwartych, którzy są zainteresowani kształtowaniem swojego głosu, możliwością prezentowania swoich uzdolnień.

Dzięki przychylności Pani Dyrektor Aliny Jabłonowskiej i Rady Rodziców od 2008 roku Chór nasz występuje w jednolitych strojach, które dodatkowo podnoszą wrażenie estetyczne występów.

Pani Marzena Daniszewska stara się, by systematycznej pracy zawsze towarzyszyła miła i życzliwa atmosfera. Wie, że dzięki temu uczniowie regularnie uczestniczą w spotkaniach.

Mimo iż jedni mają większe, inni mniejsze możliwości głosowe, daje szansę wszystkim. Poprzez właściwy dobór ćwiczeń doskonali ich dykcję, głos, poczucie rytmu. Wzmacnia pozytywne działania często chwaląc, ale i konsekwentnie egzekwując wyznaczone zadania.

Udział w zajęciach Chóru i prezentacjach od tylu już lat pogłębia zainteresowania muzyczne uczniów naszej Szkoły. Rozbudza ich wyobraźnię, muzykalność, kształtuje umiejętność pięknego śpiewu, uwrażliwia na piękno sztuki.

Nasi chórzyści maja możliwość rozwijać się wielostronnie. Dzięki stosowaniu przez p. Daniszewską różnorodnych form aktywności muzycznej zaspakajają naturalną spontaniczność i pomysłowość twórczą. Oprócz śpiewu prezentują swoje umiejętności gry na instrumentach oraz ciekawe układy ruchowe do śpiewanych pieśni.

Występy z Chórem Szkolnym przynoszą uczniom ogromną satysfakcję, ale również uczą krytycznej oceny dotychczasowej pracy oraz jak nie popełniać tych samych błędów. Wspólny śpiew  sprawia, że są bardziej dojrzali, świadomi swoich korzeni kulturalnych i narodowych, a w przyszłości – będą aktywnymi uczestnikami sztuki.

Chór działa głównie na potrzeby szkoły, stanowi oprawę muzyczną wszystkich uroczystości szkolnych, takich jak:

 • Rozpoczęcie i Zakończenie Roku Szkolnego;
 • Pasowanie Klas Pierwszych;
 • Dzień Edukacji Narodowej;
 • Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę;
 • Jasełka;
 • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
 • Akademia z okazji Świąt Wielkanocnych;
 • Rocznica Zbrodni Katyńskiej;
 • Święto Ziemi;
 • Powitanie Wiosny;
 • Festyny Szkolne;
 • Jubileusze Szkoły (80-lecie, 90-lecie, 95-lecie);
 • Uroczystość Otwarcia Boisk „ORLIK 2012”;
 • Apel poświecony ks. Wł. Skierkowskiemu.

Chór brał udział również w imprezach i uroczystościach pozaszkolnych, takich jak:

 • Miejska Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
 • Miejska Uroczystość z okazji Rocznicy Nadania Praw Miejskich;
 • Przedstawienie Jasełkowe dla Rady Osiedla;
 • Miejski Festyn „Szkoła bez przemocy”;
 • Międzyszkolne Festiwale Piosenki;
 • Miejska Konferencja Dyrektorów Szkół;
 • XV Ostrołęcki Przegląd Chórów Szkolnych;
 • Juwenaliowy Koncert Chórów Szkolnych;
 • Miejska Uroczystość Otwarcia Parku – Bursztynowa;
 • Ostrołęcka Samorządowa Gala Uczniowska;