Pliki do pobrania

Dla Rodzica:

 

Podanie rodzica o zwolnienie ucznia z lekcji wf. Kliknij, aby pobrać.
okno

Karta zgłoszeniowa na świetlicę. Kliknij, aby pobrać.

 

Dla Nauczyciela:

 

Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-III – 2020/2021. Kliknij, aby pobrać.

 

Sprawozdanie wychowawcy w klasach IV-VIII – 2020/2021. Kliknij, aby pobrać.

 

Regulamin wypożyczeń darmowych podręczników. Kliknij, aby pobrać.

 

Ewaluacja pracy wychowawczej. Kliknij, aby pobrać.

 

Arkusz samooceny pracy nauczyciela 2020-2021. Kliknij, aby pobrać.