Pliki do pobrania

Dla Rodzica:

Podanie rodzica o zwolnienie ucznia z lekcji wf. Kliknij, aby pobrać.kno

Karta zgłoszeniowa na świetlicę. Kliknij, aby pobrać.

Dla Nauczyciela:

Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-III – 2020/2021. Kliknij, aby pobrać.

Sprawozdanie wychowawcy w klasach IV-VIII – 2021/2022. Kliknij, aby pobrać.

Regulamin wypożyczeń darmowych podręczników. Kliknij, aby pobrać.

Ewaluacja pracy wychowawczej. Kliknij, aby pobrać.

Arkusz samooceny pracy nauczyciela 2020-2021. Kliknij, aby pobrać.