Radiowęzeł

Radiowęzeł Logo

W Szkole Podstawowej Nr 1 od drugiego semestru roku szkolnego 2018/2019 działa szkolny radiowęzeł. Radio aktywne zrzesza ludzi lubiących dobrą zabawę, a przede wszystkim dobrą muzykę. Nasza rozgłośnia prowadzi audycje tematyczne, okolicznościowe a także przekazuje ciekawe informacje dotyczące bieżących wydarzeń szkolnych. Trudno wyobrazić sobie przerwy bez dobrej, wpadającej w ucho muzyki, która pozwala na uatrakcyjnienie naszym uczniom czasu pomiędzy lekcjami. Wychodząc z założenia, iż muzyka łagodzi obyczaje, życzymy wszystkim słuchaczom przyjemnych wrażeń.

UWAGA!!!!

Jeżeli masz głowę pełną pomysłów, chciałbyś uczestniczyć w przygotowaniu audycji okolicznościowych lub koncertów życzeń – zapraszamy! Jeśli kochasz dźwięki a twoim marzeniem jest zostanie DJ-em, chciałbyś uprzyjemniać przerwy muzyką – nie wahaj się, nasza ekipa czeka na ludzi z pasją:)

Opiekunowie

Tomasz Kwiatkowski

Krzysztof Olszewski

W skład grupy, która będzie umilać Wam czas podczas długich przerw wchodzą:

Uczniowie należący do Samorządu Uczniowiskiego.

REGULAMIN RADIOWĘZŁA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W OSTROŁĘCE im. STANISŁAWA JACHOWICZA

 

 

 1. Radiowęzeł szkolny ma służyć rozwijaniu zainteresowań muzycznych i dziennikarskich uczniów, kształtować samodzielność, odpowiedzialność, punktualność oraz pracowitość a także upowszechniać wiedzę i umiejętności radiotechniczne.

 2. Treści przekazywane za pośrednictwem radiowęzła nie mogą naruszać godności osobistej słuchaczy.

 3. Radiowęzeł służy również jako kanał przekazywania informacji społeczności szkolnej przez dyrekcję.

 4. Zespół radiowęzła składa się z 10 uczniów i 2 opiekunów.

 5. Zespół radiowęzła odpowiada za jego pracę.

 6. Zespół jest powoływany przez Dyrekcję Szkoły na okres jednego roku szkolnego.

 7. W pomieszczeniu radiowęzła mogą przebywać tylko uczniowie, powołani członkowie zespołu radiowęzła.

 8. Członkowie zespołu dbają o estetyczny wygląd pomieszczenia, są odpowiedzialni za używany sprzęt, dbają o jego właściwe wykorzystanie i stan techniczny.

 9. Wszelkie uszkodzenia zgłaszają opiekunom.

 10. Radiowęzeł rozpoczyna pracę o godzinie 11:20 a kończy o godzinie 13:40.

 11. Po każdorazowym dyżurze uczniowie sprzątają pomieszczenie radiowęzła.

 12. Członkowie zespołu radiowęzła są aktywnymi dziennikarzami szkolnymi.

 13. Uczniowie, którzy mają obniżoną ocenę z zachowania nie mogą być członkami zespołu radiowęzła.

 14. Członkowie naruszający zasady współpracy obowiązujące w zespole, zaniedbujący swoje obowiązki będą z niego wykluczani.

 15. Za drastyczne naruszanie regulaminu radiowęzła członkowie zespołu mogą być ukarani. Decyzję o tym podejmie zespół i opiekunowie radiowęzła w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.

 16. Opiekunowie zespołu planują dyżury uczniów i w sposób skuteczny informują ich o tym.

 17. Radiowęzeł aktywnie uczestniczy w życiu szkoły obsługując:

– nagłośnienie podczas imprez szkolnych,

– angażuje się w akcje charytatywne i imprezy okolicznościowe

– dostosowuje prezentowaną muzykę do okoliczności i świąt,

18. Eksponowana muzyka powinna być uniwersalna, należy unikać puszczania muzyki przypisywanej do określonych subkultur.

19. W miarę potrzeby skład zespołu będzie systematycznie uzupełniany przez nowych uczniów.

20. Radiowęzeł szkolny jest organizacją otwartą na inicjatywy płynące od podmiotów zewnętrznych, utrzymuje stałą współpracę z Dyrekcją Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym.