Aktywna tablica

aktywna-tablica

AKTYWNA TABLICA – MIĘDZYSZKOLNA

SIEĆ WSPÓŁPRACY

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce

 

 

  1. 1.      Informacje ogólne

W ramach sieci nauczyciele wspierać będą wszelkie przedsięwzięcia służące skutecznemu działaniu na rzecz rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, tak aby tworzyć warunki do jak najlepszej jakości edukacji. Jednym z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/18 jest podniesieni jakości edukacji informatycznej, w który wpisuje się nasz projekt.

  1. 2.      Sieć współpracy

Współpracę nawiązano ze Szkołą Podstawową Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce

  • spotkanie organizacyjne:

a) ustalono cele ogólne:

–   dzielenie się wiedzą i umiejętnościami

–   nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,

–   zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami

  • spotkanie nauczycieli (informatyki)
  • spotkanie nauczycieli (klasy IV – VII)
  • spotkanie nauczycieli (języków obcych)

Lekcje otwarte:

  • 2 lekcje SP1
  • 2 lekcje SP6

 

  1. 3.      Przykłady dobrych praktyk
  • scenariusze