Hymn Szkoły

I

Polska jest Naszą Ojczyzną,
Ostrołęka miastem rodzinnym,
„Jedynka” szkołą kochaną,
nasz drugi dom lat dziecinnych,

II

Nauka dziś naszą pracą-
po wiedzę sięgaj w zespole,
tego więc celu dziś szukaj,
i ucz się wytrwale.

III

Po książkę sięgaj codziennie,
bierz z bohatera przykład,
bądź pilny, pracuj sumiennie,
posłuchaj pieśni tej rady.

IV

W życiu niełatwo Ci będzie-
bez wiedzy i bez zawodu,
mądry potrzebny jest wszędzie,
jest on radością narodu.

V

Że Polski jesteśmy warci,
my światu też pokażemy,
słowami patrona wsparci-
za jego wzorem iść chcemy.

Słowa: Jadwiga Stepnowska

                Krystyna Żebrowska Kowalczyk

Muzyka: Jan Urbański