Projekt Unijny 2013/2014

Kapital_ludzki UE_EFS

.

.

.

.

.

.

W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce realizuje projekt unijny: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”.

[box type=”shadow”]

Uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
  2. Zajęcia dla dzieci w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
  3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.
  4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne.
  5. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
  6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.
  7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego.
  8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych plastycznie.

[/box]

Dodatkowymi zajęciami objętych zostało łącznie 204 uczniów z klas I-III.

Regulamin rekrutacji uczniów Uczestników Projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”

Strona 1 / Strona 2 / Strona 3

 

Projekt Unijny – Zajęcia plastyczne

Projekt Unijny – Zajęcia matematyczno – przyrodnicze

Projekt Unijny – Zajęcia plastyczne – marzec 2014

Projekt Unijny – Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – marzec 2014