Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wspólnie Mocniejsi Uczymy się przez Integrację”

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła bierze udział w projekcie – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wspólnie Mocniejsi Uczymy się przez Integrację”.

CELE PROJEKTU

  • integracja zespołu klasowego,
  • rozwijanie pasji,
  • rozwijanie kreatywności,
  • promowanie nauki i kreatywności,
  • rozwijanie wrażliwości na różnice między ludźmi.