Idę do szkoły-będę „Pierwszakiem”

 

NIEZBĘDNIK  PIERWSZOKLASISTY

 1. Blok techniczny A4 z białymi kartkami
 2. Blok rysunkowy A4 z białymi kartkami
 3. Blok rysunkowy A4 z kolorowymi kartkami
 4. Papier kolorowy
 5. Zeszyt w 3 linie 16 kartkowy (może być z kolorową liniaturą)
 6. Zeszyt w kratkę 16 kartkowy
 7. Kredki
 8. Farby plakat we  , pędzel cienki i gruby
 9. Plastelina
 10. Klej
 11. Nożyczki
 12. Piórnik z wyposażeniem : linijka ( krótka), gumka, ołówek, długopisy
 13. Zeszyt lub notatnik do kontaktu z rodzicami
 14. Buty (sportowe) na zmianę + worek : buty na białej podeszwie
 15. Odświętny biało-granatowy (czarny) strój szkolny
 16. Strój do ćwiczeń ruchowych ( w chłodniejsze dni dres)

 

 

Rady dla rodziców uczniów klasy pierwszej

Współpraca ze szkołą:

ØUtrzymuj częsty kontakt z wychowawcą klasy

ØSłuchaj wskazówek  ze strony nauczyciela dotyczących pracy z dzieckiem w domu

ØInformuj wychowawcę o niepokojącym zachowaniu dziecka lub trudnościach w odrabianiu prac domowych

ØW sytuacji narastających niepowodzeń dziecka skorzystaj z porady wychowawcy, pedagoga szkolnego lub Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

ØUczęszczaj na zebrania klasowe i dni otwarte

ØPodaj dokładne informacje dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły

 

Pozycja dziecka w klasie szkolnej:

ØRozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat jego kolegów szkolnych

ØPytaj czy jest lubiane przez rówieśników

ØObserwuj zachowanie swojego dziecka, gdy idzie do szkoły i gdy z niej wraca

ØPorozmawiaj z nauczycielem na temat pozycji swojego dziecka w grupie 

ØObserwuj dziecko podczas zabaw z rówieśnikami

ØPamiętaj, że nieakceptowanie dziecka w grupie może wywołać niechęć do szkoły, a także przyczynić się do nieprzystosowania społecznego

 

Nauka w szkole:

ØGdy dziecko płacze, nie chce zostać w szkole, unikaj długich pożegnań, po wejściu do budynku i spotkaniu się z rówieśnikami i nauczycielem, łatwiej przystosuje się do nowej sytuacji

ØPodporządkuj się regułom ustalonym w szkole i klasie (np. jeśli dziecko ma być pozostawione przy wejściu do szkoły, to je tam zostaw; jeśli dziecko ma zostawiać podręczniki w ustalonym przez nauczyciela miejscu, to nie każ nosić ich w tornistrze. Później trudno będzie Ci wyjaśnić dziecku, że należy wykonać polecenie nauczyciela, gdyż sam pokazujesz możliwość łamania reguł.

ØWpajaj dziecku, że nauka w szkole to jego obowiązek

ØNie krytykuj nauczycieli w obecności dziecka, gdyż to spowoduje jego lekceważący stosunek do szkoły, nauczycieli

 

Nauka w domu:

ØPrzygotuj miejsce do pracy Twojemu dziecku (biurko, odpowiednie oświetlenie itp.)

ØStwórz dziecku dobrą atmosferę do nauki, pamiętaj że wtedy dziecko chętniej będzie się uczyć

ØUstal wspólnie z dzieckiem rozkład dnia, godziny przeznaczone na naukę, zabawę i odpoczynek

ØZaczynaj naukę z dzieckiem od przedmiotów, które ono lubi, a następnie, te które sprawiają dziecku trudność

ØChwal za poczynione postępy, gdyż zwiększy to motywację dziecka do nauki

ØWdrażaj dziecko do samodzielności (przygotowywanie przyborów, pakowanie tornistra)

ØWymagaj od dziecka, aby dbało o książki, przybory i utrzymywało je w czystości

ØCały czas ćwicz z dzieckiem samodzielność podczas takich czynności jak: wiązanie butów, ubieranie się, jedzenie, pakowanie śniadania, noszenie tornistra

ØMiej kontrolę nad długością czasu spędzanego przed telewizorem, zabawą przy komputerze

 

ØZadbaj o rozwój zainteresowań swojego dziecka