Idę do szkoły-będę „Pierwszakiem”

 1. Blok techniczny A4 z białymi kartkami
 2. Blok rysunkowy A4 z białymi kartkami
 3. Blok rysunkowy A4 z kolorowymi kartkami
 4. Papier kolorowy
 5. Zeszyt w 3 linie 16 kartkowy (może być z kolorową liniaturą)
 6. Zeszyt w kratkę 16 kartkowy
 7. Kredki
 8. Farby plakat we  , pędzel cienki i gruby
 9. Plastelina
 10. Klej
 11. Nożyczki
 12. Piórnik z wyposażeniem : linijka ( krótka), gumka, ołówek, długopisy
 13. Zeszyt lub notatnik do kontaktu z rodzicami
 14. Buty (sportowe) na zmianę + worek : buty na białej podeszwie
 15. Odświętny biało-granatowy (czarny) strój szkolny
 16. Strój do ćwiczeń ruchowych ( w chłodniejsze dni dres)

Rady dla rodziców uczniów klasy pierwszej

Współpraca ze szkołą:

 • Utrzymuj częsty kontakt z wychowawcą klasy
 • Słuchaj wskazówek  ze strony nauczyciela dotyczących pracy z dzieckiem w domu
 • Informuj wychowawcę o niepokojącym zachowaniu dziecka lub trudnościach w odrabianiu prac domowych
 • W sytuacji narastających niepowodzeń dziecka skorzystaj z porady wychowawcy, pedagoga szkolnego lub Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • Uczęszczaj na zebrania klasowe i dni otwarte
 • Podaj dokładne informacje dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły
 • Rozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat jego kolegów szkolnych
 • Pytaj czy jest lubiane przez rówieśników
 • Obserwuj zachowanie swojego dziecka, gdy idzie do szkoły i gdy z niej wraca
 • Porozmawiaj z nauczycielem na temat pozycji swojego dziecka w grupie
 • Obserwuj dziecko podczas zabaw z rówieśnikami
 • Pamiętaj, że nieakceptowanie dziecka w grupie może wywołać niechęć do szkoły, a także przyczynić się do nieprzystosowania społecznego

Nauka w szkole:

 • Gdy dziecko płacze, nie chce zostać w szkole, unikaj długich pożegnań, po wejściu do budynku i spotkaniu się z rówieśnikami i nauczycielem, łatwiej przystosuje się do nowej sytuacji
 • Podporządkuj się regułom ustalonym w szkole i klasie (np. jeśli dziecko ma być pozostawione przy wejściu do szkoły, to je tam zostaw; jeśli dziecko ma zostawiać podręczniki w ustalonym przez nauczyciela miejscu, to nie każ nosić ich w tornistrze. Później trudno będzie Ci wyjaśnić dziecku, że należy wykonać polecenie nauczyciela, gdyż sam pokazujesz możliwość łamania reguł.
 • Wpajaj dziecku, że nauka w szkole to jego obowiązek
 • Nie krytykuj nauczycieli w obecności dziecka, gdyż to spowoduje jego lekceważący stosunek do szkoły, nauczycieli

Nauka w domu:

 • Przygotuj miejsce do pracy Twojemu dziecku (biurko, odpowiednie oświetlenie itp.)
 • Stwórz dziecku dobrą atmosferę do nauki, pamiętaj że wtedy dziecko chętniej będzie się uczyć
 • Ustal wspólnie z dzieckiem rozkład dnia, godziny przeznaczone na naukę, zabawę i odpoczynek
 • Zaczynaj naukę z dzieckiem od przedmiotów, które ono lubi, a następnie, te które sprawiają dziecku trudność
 • Chwal za poczynione postępy, gdyż zwiększy to motywację dziecka do nauki
 • Wdrażaj dziecko do samodzielności (przygotowywanie przyborów, pakowanie tornistra)
 • Wymagaj od dziecka, aby dbało o książki, przybory i utrzymywało je w czystości
 • Cały czas ćwicz z dzieckiem samodzielność podczas takich czynności jak: wiązanie butów, ubieranie się, jedzenie, pakowanie śniadania, noszenie tornistraMiej kontrolę nad długością czasu spędzanego przed telewizorem, zabawą przy komputerze

Zadbaj o rozwój zainteresowań swojego dziecka

Pozycja dziecka w klasie szkolnej: