Baza Szkoły

budynek-2

Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce

Szkoła jest: szkołą miejską

Stopień organizacji szkoły: klasy I-VI

Adres szkoły: ul. Gorbatowa 4/6, 07-410 Ostrołęka, powiat Ostrołęka, woj. mazowieckie

Telefon: 29 766 79 55

Fax: 29 766 79 55

e-mail: sp1os@wp.pl

Strona internetowa: www.sp1.ostroleka.edu.pl

Data powstania: 1918 r.

Data nadania imienia: 1923 r.

Liczba oddziałów: 30, w tym 15 nauczanie wczesnoszkolne

Kadra: 60 nauczycieli, 23 obsługa i administracja

budynek-1

Misja szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce jest placówką z piękną, długą historią. Opiera swoje działania na wartościach: mądrośćpracowitośćpatriotyzm.

 • Pragniemy ukazywać piękno chrześcijańskiego systemu wartości i jego przydatność do budowania godnego życia w nowoczesnym społeczeństwie.
 • Wspieramy indywidualny rozwój każdego człowieka.
 • Budujemy w swoich uczniach poczucie wartości, bezpieczeństwa i dumy z własnej rodziny, szkoły i Ojczyzny.
 • Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę.
 • Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych, obywatelskich i zawodowych.

 

 _13D1523

Oferta szkoła

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce dbając o dobro swoich uczniów oferuje im:

 • Dwa budynki dydaktyczne (w tym wydzielony dla uczniów klas I – III);

_13D1503

 • Bogato wyposażone sale lekcyjne;

_13D1435

 • Plac zabaw dla najmłodszych uczniów oraz sala zabaw „Radosna Szkoła”;

_13D1512

 • Stołówka szkolna – pełne obiady;

 stołówka

 • Dwie świetlice szkolne dla klas I i II – III  otwarte od 7:30 do 16:30;

_13D1379

_13D1406

 • Biblioteka im. „Kubusia Puchatka”, wyposażona w bogaty księgozbiór dla dzieci i rodziców;

_13D1458

 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w czytelni szkolnej;

_13D1456

 • Dwie nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu;

_13D1415

 • Nowoczesny kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”;

Image00011

 • Salę gimnastyczną;

_13D1390

_13D1395

 • Sale fitness;

 Image00015

 • Salę korekcyjną;

_13D1412

 • Gabinet logopedyczny;

_13D1493

 • Gabinet pedagoga;

 

 • Gabinet psychologa;
 • Gabinet pielęgniarki.

_13D1420

Co wyróżnia naszą „Jedynkę”:

 

 • doskonała lokalizacja szkoły – centrum miasta;
 • wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli;
 • profesjonalna pomoc pedagogów;
 • terapia logopedyczna;
 • terapia indywidualna lub grupowa dla uczniów z dysfunkcjami;
 • zajęcia socjoterapeutyczne;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • zajęcia biblioterapeutyczne;
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej ze specjalistami;
 • zajęcia komputerowe dla uczniów klas I;
 • możliwość rozwijania zainteresowań w ramach kół przedmiotowych;
 • możliwość wyrównywania braków edukacyjnych na zajęciach wyrównawczych
  z różnych przedmiotów;
 • możliwość rozwijania zdolności aktorskich w kole teatralnym;
 • możliwość rozwijania zdolności pisarskich w kole dziennikarskim;
 • możliwość rozwijania zdolności muzycznych i wokalnych w szkolnym chórze;
 • możliwość rozwijania zdolności sportowych na SKS’ach;
 • możliwość rozwijania zdolności tanecznych na zajęciach z tańca z profesjonalnym instruktorem;
 • szybki dostęp do informacji dzięki dziennikowi elektronicznemu.

 

W szkole realizujemy programy:

 

 • „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I – III” w ramach programu UE;
 • „Talent”;
 • „Mleko z klasą”;
 • „Owoce w szkole”;
 • „Cała Polska Czyta Dzieciom”;

 

Jedynka od wielu lat współpracuje z Ostrołęckim Centrum Kultury biorąc corocznie udział w Młodzieżowej Akademii Filmowej. Uczniowie poprzez film poszerzają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie.

OCK

Uczniowie nauczania wczesnoszkolnego raz w miesiącu uczestniczą w Spotkaniach z muzyką w OCK, gdzie słuchają  koncertów profesjonalnych śpiewaków i muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie.

filharmonia

 

Klasy I – III, dzięki współpracy z Teatrem w Łomży oraz Teatrem we Wrocławiu biorą udział w ciekawych przedstawieniach teatralnych, które są wystawiane w Ostrołęckim Centrum Kultury w Ostrołęce.

 teatr

Nasza szkoła w ramach programu wychowania fizycznego, które obejmuje naukę pływania, korzysta z usług Parku Wodnego w Ostrołęce. Szkoła zawarła porozumienie z Parkiem Wodnym mające na celu propagowanie pływania oraz sportów wodnych.

basen

Od wielu lat współpracujemy z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w spotkaniach z twórcami ludowymi, biorą udział w warsztatach regionalnych na których: tworzą ozdoby choinkowe, palmy wielkanocne, pisanki oraz słuchają opowieści o zwyczajach panujących na Kurpiach.

muzeum