Powrót do szkoły klas 4-7

Maj 10, 2021 by

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w dniach 17.05 – 28.05. 2021 r. uczniowie klas I – III pracują stacjonarnie, natomiast uczniowie klas IV – VIII pracują hybrydowo (tzn. cześć zajęć będzie odbywała się w szkole a cześć zdalnie). Obowiązuje aktualny plan zajęć, przerwy pozostają bez zmian.

Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami.

PRACA STACJONARNA W SZKOLE:

Klasy IV: 17.015.2021 r. – 20.04.2021 r. (poniedziałek – czwartek)

Klasy VI: 17.015.2021 r. – 20.04.2021 r. (poniedziałek – czwartek)

Klasy V: 21.015.2021 r. (piątek), 24.04.2021 r. (poniedziałek), 28.015.2021 r. (piątek)

Klasy VII: 21.015.2021 r. (piątek), 24.04.2021 r. (poniedziałek), 28.015.2021 r. (piątek)

W pozostałe dni uczniowie klas IV – VIII pracują zdalnie według obowiązujących obecnie zasad.

W dniach 25.05 – 27.05 (wtorek – czwartek) uczniowie klas I – VII nie przychodzą do szkoły, ponieważ w całej Polsce klasy VIII piszą Egzamin ósmoklasisty.

Nauczyciele pracują w komisjach egzaminacyjnych.

Wracamy do pracy w ostrym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEN i GIS, stosując się do regulaminów obowiązujących w szkole. Uczniowie uczą się w jednej sali lekcyjnej, nie zmieniają obuwia, zbędne rzeczy zostawiają w swoich szafkach.

Related Posts

Share This