Prawidłowy plecak szkolny PPIS w Ostrołęce

Sie 19, 2020 by

HDiMiPZ.4819.1.2020

Ostrołęka, 12.08.2020 r

Dyrektorzy

szkół podstawowych

wszyscy

w mieście Ostrołęka

i w powiecie ostrołęckim

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego i planowaniem przez rodziców zakupem wyposażenia i przyborów szkolnych, a w tym tornistrów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:

 • waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia,

 • powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,

 • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,

 • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,

 • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,

 • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców

 • zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,

 • tornister należy nosić na obu ramionach,

 • konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy,

 • wskazane jest podjęcie przez rodziców współpracy ze szkołą w celu zorganizowania na terenie szkoły miejsc, w którym uczniowie będą mogli pozostawić część przyborów lub podręczników szkolnych.

Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa. Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:

 • obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,

 • noszenie dodatkowych słowników i książek,

 • noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami,

 • rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 do 2 kg)

 • niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów,

 • niewykorzystywana przez uczniów szafki przeznaczone do pozostawienia części podręczników i przyborów w szkolnych.

Aby zapobiegać dysfunkcji układu ruchu, oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra należy uczniom zapewnić odpowiednią ilość aktywności fizycznej, a także właściwe stanowisko pracy, zarówno w szkole jak i w domu, oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe ( zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych tj. oglądanie telewizji lub odrabianie lekcji ).

W wieku szkolnym ma miejsce pierwszy okres krytyczny dla postawy fizycznej dziecka.

W okresie tym następuje wzmożony wzrost ciała dziecka, w związku, z czym uczniowie bardziej narażeni są na wykształcenie się u nich wady postawy. Rozpoczynając naukę, dziecko zmienia swój dotychczasowy tryb życia spędzając w szkolnej ławce – w pozycji siedzącej – dziennie powyżej 4 godzin. Dodatkowo w wieku 6-9 lat organizm wykazuje ogromną biologiczną potrzebę ruchu, co prowadzi do częstej zmiany pozycji podczas lekcji.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce prosi o zapoznanie z powyższymi informacjami rodziców uczniów uczęszczających do kierowanej przez Panią(Pana) szkoły.

W załączeniu – do wykorzystania ulotka dotycząca prawidłowego plecaka.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Ostrołęce

Related Posts

Tags

Share This