Święto Niepodległości – Świetlica kl. II i III – Laboratoria Przyszłości

9 listopada był to dzień w świetlicy szkolnej kl. II i III pod hasłem „Jesteśmy Polakami”. Tego dnia uczniowie śpiewali piosenki żołnierskie ,recytowali wiersze, a w ramach programu Laboratoria Przyszłości odbyły się zajęcia z wykorzystaniem sprzętu zakupionego ze środków programu. Z tej okazji świetliczanie wykonali pracę techniczną „Flagę Polski”. Podczas zajęć wykorzystano sprzęt, aparat fotograficzny do zrobienia zdjęć, klej, patyczki, kolorowy papier.

Katarzyna Modzelewska