Arteterapia i Terapia ręki

Mar 1, 2019 by

Image00001

 

Uczniowie od tego roku szkolnego w ramach różnych form pomocy psychologiczno  – pedagogicznej mogą uczestniczyć w zajęciach : terapii ręki i arteterapii.

 

ARTETERAPIA

Zajęcia arteterapii przeznaczone są dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych psychoruchowo oraz posiadających uzdolnienie artystyczne.  Celem zajęć jest  stymulowanie rozwoju osobowego jednostki w przestrzeni sztuki, zredukowanie lęku, negatywnych emocji, delikatne stymulowanie do działania  oraz skierowanie uwagi na działanie, a nie nadmierne koncentrowanie  się na odbiorze grupy.

Uczniowie podczas zajęć doświadczają siebie w obszarze sztuki, wyrażają emocje za pomocą kreacji artystycznej, rozpoznają uczucia,  własne potrzeby, pragnienia, wyznaczają cele do realizacji . Współdziałają w grupie, a co za tym idzie, uczą  się  odpowiedzialności  za efekt wspólnego działania oraz poczucia sprawstwa i kontroli nad powstającym dziełem. Podczas różnorodnych  ćwiczeń integracyjnych wzrasta  samoocena uczniów i wzmacnia  się poczucie własnej wartości. Uczniowie za pomocą sztuk wizualnych, dramy, muzykoterapii, terapii tańcem i ruchem,  bajkoterapii  odkrywają siebie i otaczający ich świat.

 

 

TERAPIA RĘKI

Zajęcia terapii ręki kierowane są  do uczniów, którzy:

–          wykonują czynności  manualne niedbale, szybko lub za wolno;

–         mają problem z pisaniem( grafomotoryką), koncentracją uwagi, orientacją w przestrzeni, właściwym chwytem narzędzia pisarskiego;

–         unikają dotykania przedmiotów, różnych faktur;

–          niechętnie wycinają, malują, układają przedmioty;

–         mają problemy z koordynacją obu rąk podczas wykonywania czynności manipulacyjnych itp.

Celem zajęć jest kształtowanie: aktywności ruchowej,prawidłowej postawy w czasie pracy oraz zachęcanie do rysowania, pisania, malowania, lepienia, nauki poprawnego trzymania narzędzia pisarskiego.

Uczniowie podczas zajęć usprawniają motorykę dużą i małą. Pracują nad koordynacją dłoni, precyzją ruchów dłoni i palców, wzmacniają koncentrację  uwagi , doskonalą czynności manualne ( pisanie, wycinanie, przyklejanie elementów na płaszczyźnie itp.), poprawiają koordynacje wzrokowo-ruchową. Wykonują ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, czuciową, doskonalące funkcje stabilizacji i manipulacji rąk. Uczestniczą w zabawach wpływających na rozwój pisania w aspekcie motorycznym.

 

Related Posts

Share This