Regulamin korzystania z obiektów sportowych w Sp1

Maj 18, 2020 by

Od 18.05.2020 r. (poniedziałek) zostaje otwarte boisko „Orlik” w godz. 10.00-16.00. Dyżur pełnią nauczyciele wychowania fizycznego. Wejście na boisko możliwe jest o pełnej godzinie zegarowej np.10.00, 11.00 itp. Po każdych 45 minutach obowiązuje 15 minutowa przerwa w celach sanitarno-epidemiologicznych.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego w czasie pandemii COVID-19.

 2. Administratorem kompleksów sportowych „ORLIK” jest Miasto Ostrołęka.

 3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora „ORLIKA” lub innej osoby wyznaczonej do nadzorowania podczas korzystania z kompleksu sportowego.

 4. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

 5. Istnieje wcześniejsza możliwość rezerwacji korzystania z boiska.
 6. Osoby chętne do skorzystania z obiektu muszą się stawić o każdej pełnej godzinie 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00.

 7. Z dniem 08.06.2020 r. / zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii / wznawiamy możliwość korzystania ze szkolnych obiektów sportowych do górnej granicy 150 osób na danym obiekcie bez udziału publiczności. Boiska są czynne w godzinach od 1000 do 1600.

 8. Z boiska można korzystać maksymalnie przez 45 min, licząc od każdej pełnej godziny zegarowej.

 9. W godzinach 10:45-11:00; 11:45-12:00; 12:45-13:00; 13:45-14:00; 14:45-15:00; 15:45-16:00 obywa się przerwa techniczna polegająca na dezynfekcji urządzeń sanitarnych oraz szatni.

 10. Przebywając na boisku sportowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia).
 1. Przed wejściem na boisko sportowe, każda z osób musi dokonać dezynfekcji rąk w wyznaczonym miejscu oraz pod kontrolą osoby nadzorującej. Czynność dezynfekcji rąk dokonujemy również przy zejściu z boiska.

 2. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego oraz własnych piłek sportowych.

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

 2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

 3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

 4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

 5. palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

 6. zaśmiecania,

 7. przeszkadzania w zajęciach lub grze,

 8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

 9. wprowadzania zwierząt,

 10. korzystania z boisk bez zgody animatora Orlika;

 11. przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

 1. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

 2. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

 3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje animator Orlika lub inna osoba wyznaczona do nadzorowania podczas korzystania z kompleksu sportowego.