Rekrutacja uzupełniająca SP1

Maj 3, 2020 by

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce od 04.05.2020 r. do 08.05.2020 r. (poniedziałek-piątek) prowadzone jest postępowanie uzupełniające do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

W uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują jednolite kryteria naboru do wszystkich placówek publicznych.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie SP nr 1, którzy złożą dokumenty w postępowaniu uzupełniającym przyjmowani są w pierwszej kolejności (KARTA ZGŁOSZENIA).

Kandydaci spoza obwodu podlegają kryteriom rekrutacji ustalonym przez organ prowadzący szkołę (WNIOSEK + załączniki potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteria).

O przyjęciu nie decyduje kolejność składania wniosków a ilość punktów uzyskanych w wyniku spełniania kryteriów rekrutacyjnych.

Sposób składania dokumentów :

W związku z epidemią wirusa Covid-19 wymagane dokumenty dostępne  są na stronie internetowej szkoły www.sp1.ostroleka.edu.pl lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym zostaną przygotowane do odbioru w SP nr1.

W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie (29 766 79 55) i mailowo (sp1os@wp.pl).

Dokumenty należy zostawić w skrzynce podawczej szkoły w terminie postępowania uzupełniającego.

Dokumenty złożone po terminie nie będą brały udziału w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Dokumenty do pobrania:

1.KARTA zgłoszenia dla dzieci z obwodu szkoły (2)

2.WNIOSEK o przyjęcie dla dzieci spoza obwodu (1)

OŚWIADCZENIA:

1.Krewni wspierający rodziców w opiece

2.Miejsce pracy w obwodzie szkoły

3.Oś. o odprowadzaniu PODATKU dochodowego

4.Realizacja obowiązku szkolnego przez RODZEŃSTWO

5.Rodzice pracujący-studiujący w systemie dziennym

6.Samotne wychowywanie dziecka (1)

7.Wielodzietność (1)

Related Posts

Tags

Share This