Wsparcie dla osób w kryzysie

Kwi 20, 2020 by

Warszawa, dn. 17.04.20

Fundacja Pomocy Psychologicznej
i Edukacji Społecznej RAZEM

ul. Smolna 13/402, 00-375 Warszawa

tel.: 733 563 311

twojpsycholog2@gmail.com

KRS: 0000484286

Urząd Miejski Ostrołęka

Pan Prezydent Miasta Łukasz Kulik

Pl. gen. J. Bema 1
07-410 Ostrołęka

W związku z zaistniałą groźną sytuacją kryzysową powodująca konieczność izolacji, mamy do czynienia z wieloma zachowaniami, które wskazują na brak równowagi psychicznej. Wynikają głównie z braku możliwości przemieszczania się, a więc zaspakajania elementarnej potrzeby społecznej, jaką jest kontakt z innymi ludźmi. Dodatkowy element niepewności jutra i obawa o siebie i swoich bliskich nasila stany lękowe. Wynikiem takiego stanu rzeczy jest zwiększenie poziomu agresji lub występowania zaburzeń zachowań. Należy się spodziewać, że rozwiązanie problemu nie nastąpi szybko, a jego skutki będą odczuwalne długo po obecnym kryzysie.

Jako organizacja zajmująca się od wielu lat wspieraniem osób wymagających interwencji kryzysowej chcemy przyczynić się do zapewnienia możliwie najlepszej opieki w tym zakresie. Obserwujemy wzrost aktywności dotyczący poszukiwania pomocy związanej z lękiem, niepewnością jutra, traumą osamotnienia, przemocy w rodzinie i uzależnień. Podczas codziennych rozmów z podopiecznymi słyszymy o dramatach, które w obecnej sytuacji przybierają na sile. Nasze obecne, wolontariackie działania w obszarze interwencji kryzysowych pokazują, jak ogromna jest skala i zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne. Przez ostatnie dwa tygodnie od uruchomienia bezpłatnego wsparcia telefonicznego udzieliliśmy 108 konsultacji. Zgłaszają się do nas osoby, które potrzebują jednorazowej konsultacji, ale też takie, które potrzebują dłuższego wsparcia. Niezbędny jest przemyślany i spójny plan długotrwałej pomocy dla osób wykluczonych społecznie. Realizacja tego typu działań wymaga uruchomienia rozmów telefonicznych, wideo czatów, telekonferencji, co skutkuje zwiększeniem udziału osobowego i finansowego. Jesteśmy przekonani że jako grupa specjalistów posiadamy niezbędne narzędzia do uruchomienia pomocy, która ma na celu towarzyszenie w bezpiecznym przeżyciu tego czasu.

Jednocześnie działania obecne, które mają charakter głównie interwencji kryzysowych, mogą stać się kanwą do przygotowania planu pomocy społecznej po ostrym kryzysie. Będziemy mieli do czynienia z długotrwałą frustracją związaną z drastyczną zmianą otaczającej nas rzeczywistości. Wiele osób nie będzie potrafiło poradzić sobie z nowymi wyzwaniami. Nasza działalność powinna przyczynić się do utrzymania możliwie najlepszej równowagi psychicznej. Zmniejszy to napięcia społeczne i ich skutki, takie jak niepokoje społeczne z jednej strony, przemoc i zwiększenie przestępczości.

Naszą Fundację tworzy specjalistyczny zespół. Nasze kompetencje wykorzystujemy w pomocy dla osób potrzebujących i chcemy robić to dalej. Zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy, której konkretny charakter i zakres omówimy w kolejnym etapie komunikacji. Z naszej strony oferujemy, przede wszystkim, wiedzę ekspercką, doświadczenie i zaangażowanie. Oczekujemy od Państwa wiedzy o środowisku opartej o jego analizę oraz wsparcia finansowego. Zdając sobie sprawę ze skali potrzeb jesteśmy gotowi przygotowywać grupy wolontariuszy, którzy chcieliby pomagać osobom/grupom potrzebujących. Przyczyni się to, nie tylko do zmniejszenia aktualnych napięć i związanych z tym skutków, ale też pozwoli na wypracowanie długoterminowych planów działań zmagania się ze skutkami kryzysu. Dla Miasta i Gminy oznacza to, m.in. zmniejszenie nakładów na pomoc społeczną w długim okresie czasu i utrzymanie harmonijnego funkcjonowania regionu. Dodatkowo będzie wskazywało na gospodarskie podejście zarządzających Miastem i Gminą i ich troskę o mieszkańców, co przyczyni się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku. To z kolei umocni reputację opartą o zaufanie społeczne. Czynniki te będą sprzyjały procesom zarządzania Miastem i Gminą w czasie kryzysu oraz trudnym okresie, który po nim nastąpi.

W związku z niniejszym pismem prosimy o kontakt w celu omówienia dalszych kroków współpracy.

Z poważaniem

Tomasz Rejent

Prezes Fundacji Pomocy Psychologicznej
i Edukacji Społecznej Razem

Related Posts

Tags

Share This