List Dyrektora SP1 do Rodziców

Mar 23, 2020 by

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją minister Edukacji Narodowej czasowo ograniczył funkcjonowanie jednostek oświatowych. Cały ciężar nauczania zostaje przeniesiony na kształcenie na odległość.

Prosimy Państwa o współpracę i wyrozumiałość. Wszyscy uczymy się, jak pracować i nauczać w zaistniałej sytuacji.

1. Przede wszystkim należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.

2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego i sprawdzać stronę internetowa szkoły.

3. W miarę możliwości wspierać, ale nie wyręczać dzieci w wykonywaniu zadanych prac domowych.

4.Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (wiadomości
w dzienniku Vulcan, ogłoszenia, poczta elektroniczna, SMS, epodręczniki itp.).

5. Dzieci wykonują zadane prace domowe i odsyłają je nauczycielom.

6. Uczniowie powinni mieć czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek, dlatego został przygotowany tymczasowy plan zajęć. Zajęcia zostały rozłożone równomiernie, tak by nie przeciążać uczniów.

7. Zespoły przedmiotowe nauczycieli przygotują zasady oceniania (za co

i jaka ocena) i opracować ewentualną modyfikację programów. Zasady te będą Państwu przedstawione w dzienniku elektronicznym.

8. Podręczniki niezbędne do nauki można odebrać ze szkoły po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (proszę pamiętać o numerze szafki).

9. Dyrekcja szkoły jest do Państwa dyspozycji pod nr tel. 297667955 codziennie do godz. 14.00, a nauczyciele za pośrednictwem dziennika Vulcan.

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

Zbigniew Milewski

Related Posts

Share This