Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce 

w związku z  „Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją” przypadającym 23 lutego,

zwraca się z  prośbą o zapoznanie się materiałami dostępnymi pod linkiem:

https://www.ostroleka.pl/aktualnosci/a/ogolnopolski_dzien_walki_z_depresja-2