Pasowanie na czytelnika

Mar 5, 2019 by

Image00003

Dnia 5 marca 2019 r. o godz. 11:40 na sali gimnastycznej odbyła się Uroczystość Pasowania na Czytelnika. Głównym jej celem było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki i wypożyczania książek, które mają rozwijać ich zainteresowania i wyobraźnię.

Krótką część artystyczną z tej okazji przygotowali uczniowie klasy VC pod kierunkiem pani A. Bacławskiej. Dzieci dowiedziały się jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić czytając książki, odgadywali także bajkowe zagadki, wykazując się znajomością bohaterów bajek i baśni. Uczennice z klasy VIIB zapewnili uczestnikom rozrywkę muzyczno-taneczną. Potem odbyła się część oficjalna.

My uczniowie pierwszej klasy,

Tobie książko przyrzekamy,

że szanować Cię będziemy,

krzywdy zrobić Ci nie damy…..

Tak brzmiały pierwsze słowa przyrzeczenia składanego książce przez uczniów klas pierwszych SP Nr 1 w Ostrołęce. Następnie zostali oni pasowani na czytelników Biblioteki im. Kubusia Puchatka – przez p. dyrektor M. Barcikowską i p. dyrektor M. Nosek. Otrzymali też pamiątkowe zakładki z logo biblioteki szkolnej. Za przebieg i organizację uroczystości odpowiedzialne były bibliotekarki – p. I. Pędzich i p. T. Trypuć.

Autor: Teresa Trypuć

 

Related Posts

Share This