Regulamin Dyżurnego Szkolnego

Lis 12, 2013 by

 

Dyżurny powinien spełniać następujące kryteria:

  • takt i kultura zachowania
  • zdyscyplinowanie
  • odpowiedzialność

 

– Dyżurny powinien znać swoje obowiązki zawarte w regulaminie.

– Dyżury pełnione są przez  uczniów poszczególnych klas szóstych,  wg. harmonogramu ustalonego przez wychowawców  klas.

– Uczniowie pełnią dyżur w godz. 7.50- 14.35

– Dyżurny zobowiązany jest zgłosić się do objęcia dyżuru punktualnie na 10 minut przed jego rozpoczęciem

– Dyżurny powinien nosić odpowiedni identyfikator

– Dyżurny zobowiązany jest do umieszczenia swego nazwiska na stanowisku dyżurnego

– Dyżurny powinien dbać o porządek swego stanowiska !

– Dyżurny jest zobowiązany do uzupełniania lekcji z dnia, w którym pełnił dyżur

 

Ponadto dyżurny ma obowiązek:

– Grzecznie pytać zainteresowaną osobę o cel przybycia

– Informować o dzwonkach międzylekcyjnych

– Sprawdzać w planie lekcji czy dany nauczyciel jest w szkole

– Podać numer sali lekcyjnej zainteresowanemu, prosząc, aby nie przeszkadzał w czasie lekcji i zaczekał do przerwy

– Wskazać inne pomieszczenia np. gabinet pielęgniarki, salę gimnastyczną, gabinet pedagoga, gabinet wicedyrektorów jeśli zainteresowany o nie pyta

– Zgłaszać uczniów, którzy nie wykonują poleceń dyżurnego opiekunowi Samorządu Uczniowskiego lub nauczycielowi dyżurującemu

–  Zgłaszać problemy zaistniałe w czasie przerw nauczycielom dyżurującym, a w czasie lekcji pracownikom obsługi

 

Related Posts

Tags

Share This